Tilskud

Tilskud

 

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

 

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

 

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 10.550 kr. (2017) i begravelseshjælp.

 

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 

•Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 35.300 kr. (2016). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 45.850 kr. (2017), bortfalder begravelseshjælpen helt.

•Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 17.700 kr. (2017). Er afdødes formue over 28.250 kr. (2016), bortfalder begravelseshjælpen helt.

 

I formuen indgår fx:

 

•indestående i banken

•pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

•kontanter

•ejendomsværdi

•værdi af andele i andelsboligforeninger

•anparter og investeringsbeviser

•engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 8.850 kr. (2017).

(Kilde Borger.dk)

 

SE EVENTUELT MERE HER:

 

 

 

Copyright © 2015 - 2016 - 2017 Bedemand-kampmann.dk | CVR. 38374877 | Vi samarbejder med Bedemand Brønshøj.