Begravelsesguiden

Begravelsesguiden om forskel på Begravelse og Bisættelse


Begravelse – Bisættelse – Askespredning eller Borgerligceremoni:


Hvad betyder de forskellige ord, begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde ikke har taget stilling til, hvorvidt han eller hun skal brændes, (kremeres). Eller begraves (jordfæstes) eller askespredning.

Hvor afdøde bliver kremeret og derefter bliver spredt over havet.


Hvis afdøde ikke selv har truffet et valg, er det op til familien at, træffe afgørelsen. Den person, der anmelder dødsfaldet over for sognet i afdøde hjemkommune forpligter sig til at gennemføre, begravelsen eller bisættelsen efter bedste overbevisning i forhold til afdødes ønsker.


Oftest er dette et nærtstående familiemedlem, hvis ønsket er bisættelses eller begravelsesceremoni forestået af en præst fra den Danske Folkekirke, skal afdøde være medlem af Folkekirken ved sin død.


Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, antages det som udgangspunkt, at medvirken af en præst ved bisættelses begravelsesceremonien ikke ønskes. Borgerlig ceremoni kan afholdes i et kapel, på en kirkegård

i et forsamlingshus, medborgerhus, en sportshal, eller hvor familien ønsker det.Begravelse:


En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen fortages ved graven af en præst.Bisættelse:


En bisættelse er en ceremoni, med efterfølgende Jordpåkastelsen som foregår i kirken eller kapellet, hvor kisten med afdøde efter højtideligheden, bliver kørt til nærmeste krematorium. 1 uger efter nedsætter de pårørende urnen med afdødes aske i en urnegrav eller spreder asken ud over havet.Borglig Ceremoni:


En borglige ceremoni kan afholdes, alle steder alt efter hvad afdøde har ønsket. Der deltager ikke en præst.

Da afdøde som reglen ikke er medlem af folkekirken, og derfor ikke ønsker dette.


En borglige ceremoni kan derfor, afholdes alle steder. På en fodboldsbane – forsamlingshus – medborgerhus – kapel eller hvor afdøde har ønsket det. Der kan være live musik, taler og dans hvis det er ønsket.

Det er op til afdøde eller familie at træffe den beslutning.Askespredning:


Askespredning betyder, at afdødes aske spredes over åbent hav. Havet er godkendt som gravplads for askespredning.


Askespredningen skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter.Uden ceremoni:


Det er også muligt at sige farvel uden ceremoni, dette kan ske fra hospital, plejehjem eller hospice

hvorefter kisten køres til krematorium eller kirkegård.Se afdøde:


Vil du se afdøde inden bisættelsen eller begravelsen for at få taget en god og mindeværdig afsked, er der inden en bisættelses eller begravelsesceremoni, mulighed dette. Det kan for eksempel foregå ved afhentningen eller i et kapel inden bisættelses eller begravelsesceremoniens start. Mange oplever, at dagen for selve begravelsen eller bisættelsen bliver lettere, når de har set den afdøde hvile i kisten.


Bedemand Kampmann er med dig hele vejen. Tryghed og Personlig Service vi har mange års erfaring.


Vi kommer gerne og taler med Dem i Deres hjem, også søn og helligdage.