Valg af gravsted

Valg af gravsted


I forbindelse med et dødsfald, er der en række spørgsmål, du som pårørende skal tage stilling til

såfremt afdøde ikke har skrevet sin sidste vilje ned. En vigtig beslutning er naturligvis gravstedet.

Man kan sige at der findes tre typer gravsted, de kendt og anonymt gravsted og havet

til når en begravelse eller bisættelse skal afsluttes. Et anonymt gravsted omtales ofte som "De ukendtes grav" eller (askefællesgrav). Yderligere kan gravsteder opdeles i eksempelvis traditionelt gravsted, urnegravsted eller Urnefællesgravsted i græsareal med liggesten eller Kolumbarium (Urnevæg) og til sidst askefællesgrav

(De ukendtes grav)


Traditionelt kistegravsted


Et kistegrave er normalt på 20 år, og ca. 3 m² stort med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten.


Urnefællesgravsted i græsareal med liggesten


Et gravsted i et fælles græsanlæg, der vedligeholdes af kirkegården. Der mulighed for at placere en liggesten på graven ved en urnefællesgrav.


Urnegravsted


Et urnegravsted er i princippet det samme som et kistegravsted, urnegrave er normalt 10 år og på 1 m². hvor du har et afgrænset areal, typisk indrammet af sten eller hæk.

Fælles for de kendte gravsteder er, at man som pårørende kan deltage - overvære når kisten eller urnen nedsættes i gravstedet.


Askefællesgraven (de ukendtes grav)


Denne betegnelse for et anonymt gravsted. De fleste kirkegårde kalder i dag ”de ukendtes grav” for "askefællesgrav" eller anonym urnefællesgrav.

En plads i en anonym fællesgrav betyder, at du som pårørende ikke får oplyst hvor i kirkegårdens fællesareal urnen nedsættes. Ligeledes er det ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, da bisættelser ved ”den ukendtes grav” jo netop foregår anonymt.


Kolumbarium (urnemur eller urnehallen)


En urnehal - urnevæg, også kaldet et Kolumbarium (latin: dueslag), er en hal - væg med nicher i væggene i flere etager, hvori urnen placeres synligt. Denne form for “bisættelse” er bl.a. velegnet, hvis man ønsker at forene to ægtefællers aske, eller hvis man ikke ønsker at komme i indviet jord. Urner, som anbringes i kolumbarier er typisk af keramik, porcelæn med inskription om afdøde.


Askespredning over havet


Askespredning på åbent hav er en unik og mindeværdig afsked for afdøde som flere og flere ønsker skal være deres sidste rejse. Det er typisk noget man selv beslutter og planlægger inden man dør eller informere familien om, at det skal planlægges efter bisættelsen. Det nemmeste er at lave et dokument inden man dør. Som familien, så kan vise til begravelsesmyndigheden. Pårørende til afdøde, kan anmode om asken spredes via en tro og loveerklæring. En askespredning indebærer, at afdødes aske spredes over åbent vand, hvilket betyder over havet, større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at foretage en askespredning over en sø i Danmark. Det er de pårørende, som skal sørge for at få asken spredt, og askespredningen skal foregå på en måde, der ikke vækker Opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet. Urnen skal derfor åbnes og asken kan derefter spredes eller hældes i vandet. Vores hav urner er lavet af papmaché så låget let kan tages af.

Den bestemmelse, som vedrører spredning af aske over åbent hav, findes i begravelseslovens § 3, stk. 3.


Du kan altid spørge Bedemand Kampmann, hvis du er i triviel om nået.