Persondatapolitik

Læs vores persondatapolitik (også kendt som GDPR) fra EU

Persondatapolitik:

Bedemand Kampmann

Hillerødgade 112, 2400 København NV

Telefon: 69 300 499 – CVR-nr. 37532886

info@bedemand-kampmann.dk

https://bedemand-kampmann.dk


Dine rettigheder:


Efter persondataloven har personer, der registreres, nogle rettigheder. Det betyder, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores IT-system. Du kan læse mere om disse rettigheder her, eller på https://www.datatilsynet.dk/ eller https://www.eugdpr.org/ som er EU website.

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling, fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk i vores og i offelige IT–systemer.


Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet og brugt i vores sagsbehandling, og Du har ret til at se oplysningerne.

Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning


 • Vi registrerer følgerne Data:
 • Afdødes navn
 • Afdødes CPR-nummer
 • Afdødes adresse
 • Afdødes ægteskabelige status
 • Afdødes medlemskab af Folkekirken eller anden Trossamfund 
 • Anmelders navn
 • Dit CPR-nummer
 • Din adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din E-mail adresse
 • Din relation til afdøde


Ovenstående oplysninger registreres i vores it-system. Vi opbevarer disse oplysninger i vores it-system, således at vi i fremtiden kan hjælpe dig bedst muligt i forbindelse med planlægning af begravelse eller bisættelse af et familiemedlem. Dine personlige oplysninger slettes efter 5 år således at vi kan overholde SKAT’s dokumentationskrav i henhold til regnskabsloven

Du skal vide at dine personoplysninger ikke deles/videregives uden gældende fuldmagt/samtykke fra dig.Vi kan ligeledes, med dit samtykke i form af en fuldmagt, indhente yderligere oplysninger hos myndighederne (Skat, personregistreringsmyndighed, kommune) og private virksomheder (bank, forsikringsselskab, udlejningsselskab) såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med planlægning af forløbet for begravelsen eller bisættelse. Såfremt du ønsker det sender vi dig en kopi af myndighedernes svar og giver dig mulighed for at kommentere dem.


På din forespørgsel, vil vi slette eller anonymisere dine personlige oplysninger, således at disse ikke kan identificere dig, men mindre at vi af lovmæssige årsager er pålagt at opbevare din personoplysninger.Din sag er ikke færdigbehandlet, pga. fx igangværende ekspedition ved skifteretten, ikke-betalte ydelser. Vi er pålagt at opbevare oplysninger af skatte- revisionsmæssige årsager i 5 år.


Du skal vide at alle ansatte har tavshedspligt.


Ligeledes foregår al kommunikation der indeholder personfølsomme data, med myndigheder, Kirkekontor, krematorium, kirkegård. Via kryptering SSL / TLS systemer.


Vi har ligeledes en databehandleraftale med alle vores leverandører, der sikrer at vi til en hver tid overholder den gældende lov om opbevaring af personfølsomme data i ifølge EU Persondataforordningen af Maj 2018 (GDPR) = General Data Protection Regulation.