Begravelsesguiden og priser

Kontakt os i dag

Begravelsesguiden

- om forskel på begravelse og bisættelse

Hvad betyder de forskellige ord, begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde ikke har taget stilling til, hvorvidt han eller hun skal brændes, (kremeres). Eller begraves (jordfæstes) eller askespredning. Hvor afdøde bliver kremeret og derefter bliver spredt over havet.

Hvis afdøde ikke selv har truffet et valg, er det op til familien at, træffe afgørelsen. Den person, der anmelder dødsfaldet over for sognet i afdødes hjemmekommune forpligter sig til at gennemføre, begravelsen eller bisættelsen efter bedste overbevisning i forhold til afdødes ønsker. Oftest er dette et nærtstående familiemedlem, hvis ønsket er bisættelses eller begravelsesceremoni forestået af en præst fra den Danske Folkekirke, skal afdøde være medlem af Folkekirken ved sin død.


Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, antages det som udgangspunkt, at medvirken af en præst ved bisættelses begravelsesceremonien ikke ønskes. Borgerlig ceremoni kan afholdes i et kapel, på en kirkegård i et forsamlingshus, medborgerhus, en sportshal, eller hvor familien ønsker det.

Begravelse

En begravelse er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted valgt af pårørende eller afdøde selv. Jordpåkastelsen foretages ved graven af en præst.

Bisættelse

En bisættelse er en ceremoni, med efterfølgende Jordpåkastelsen som foregår i kirken eller kapellet, hvor kisten med afdøde efter højtideligheden, bliver kørt til nærmeste krematorium. 1 uge efter nedsætter de pårørende urnen med afdødes aske i en urnegrav eller spreder asken ud over havet.

Borgerlig ceremoni

En borgerlig ceremoni kan afholdes alle steder, alt efter hvad afdøde har ønsket. Der deltager ikke en præst. Da afdøde som regel ikke er medlem af folkekirken, og derfor ikke ønsker dette.
En borgerlig ceremoni kan derfor, afholdes alle steder. På en fodboldbane, et forsamlingshus, et medborgerhus, et kapel eller hvor afdøde har ønsket det.

Der kan være live musik, taler og dans hvis det er ønsket. Det er op til afdøde eller familie at træffe den beslutning.

Askespredning

Askespredning betyder, at afdødes aske spredes over åbent hav. Havet er godkendt som gravplads for askespredning.

Askespredningen skal foregå over åbent hav, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter.

Uden ceremoni

En borgerlig ceremoni kan afholdes alle steder, alt efter hvad afdøde har ønsket. Der deltager ikke en præst. Da afdøde som regel ikke er medlem af folkekirken, og derfor ikke ønsker dette.
En borgerlig ceremoni kan derfor, afholdes alle steder. På en fodboldbane, et forsamlingshus, et medborgerhus, et kapel eller hvor afdøde har ønsket det.

Der kan være live musik, taler og dans hvis det er ønsket. Det er op til afdøde eller familie at træffe den beslutning.

Se afdøde

Vil du se afdøde inden bisættelsen eller begravelsen for at få taget en god og mindeværdig afsked? Så er der inden en bisættelses- eller begravelsesceremoni, mulighed for dette. Det kan for eksempel foregå ved afhentningen eller i et kapel inden bisættelses- eller begravelsesceremoniens start. Mange oplever, at dagen for selve begravelsen eller bisættelsen bliver lettere, når de har set den afdøde hvile i kisten.

Min sidste vilje

Min sidste Vilje er et værktøj til at du nemt får nedskrevet din ønsker for din afsked. Det kan være en stor hjælp for de pårørende, som skal planlægge begravelsen/bisættelsen. 

Min sidste vilje er din garanti for, at dine ønsker kommer frem ved dødsfaldet, så de pårørende kan arrangere begravelsen eller bisættelsen med respekt for dine ønsker. 

Du kan downloade "Min sidste vilje" her